Strefa społeczna

27 lipca odbyło się spotkanie z seniorami z Gminy Ożarów Mazowiecki, podczas którego otrzymali oni opaski  bezpieczeństwa  z przyciskiem SOS, monitorującym stan zdrowia. Urządzenia zostały zakupione w ramach realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Korpus Wsparcia Seniorów”.  Udział w Programie jest dobrowolny i całkowicie bezpłatny dla seniora.

SPRAWOZDANIE-Z-REALIZACJI-PROGRAMU-WSPOLPRACY-za-2020Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Ożarów Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 rok. Załączniki SPRAWOZDANIE-Z-REALIZACJI-PROGRAMU-WSPOLPRACY-za-2020 (220 kB)