Świadczenia opiekuńcze

  • zasiłek pielęgnacyjny – wymagane orzeczenie o niepełnosprawności,
  • świadczenie pielęgnacyjne, – dla osób sprawujących opiekę nad dzieckiem, które posiada orzeczenie o niepełnosprawności,
  • specjalny zasiłek opiekuńczy – dla osób opiekujących się dorosłymi osobami niepełnosprawnymi.

Świadczenie powyższe przysługują osobom które spełniają  kryteria dochodowe zawarte w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.

Szczegółowe informacje zawarte są na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej ops.ozarow-mazowiecki.pl – zakładka „Świadczenia”.