Raport o stanie Gminy

W 2019 roku na terenie Gminy mieszkało 24.179 osób, w tym 11.518 mężczyzn i 12.661 kobiet (stan na 31.12.2019 r.). Wskaźnik gęstości zaludnienia w 2019 r. wynosił 339 osób na 1 km² (wzrósł w stosunku do roku poprzedniego o 10 osób na km²) i jest wyższy niż gęstość zaludnienia Polski