Fotowoltaika

LISTA RANKINGOWA Programu zwiększenia wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Ożarów Mazowiecki Gmina Ożarów Mazowiecki informuje o zakończeniu oceny wniosków i utworzeniu listy rankingowej uczestników, których nieruchomości sklasyfikowano pod względem efektywności energetycznej projektowanych instalacji fotowoltaicznych. Przypomnijmy, że na przełomie listopada i grudnia ubiegłego roku trwał nabór do Programu. Zgłoszonych do udziału zostało ponad 150 nieruchomości, gdzie w I kwartale br. odbyły się wizje terenowe, pozwalające na opracowanie uproszczonych audytów energetycznych. Ich wyniki pozwoliły na wyłonienie budynków mieszkalnych, na których potencjalny montaż takich źródeł energii charakteryzować się będzie największą wydajnością przy najniższych nakładach finansowych.

Docierają do nas liczne sygnały o stosowaniu nieuczciwych praktyk przez osoby działające w imieniu firm świadczących usługi montażu, tak popularnych ostatnio instalacji fotowoltaicznych. Informujemy, że tylko udział w Programie zwiększenia wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Ożarów Mazowiecki daje Państwu możliwość otrzymania dofinansowania z budżetu gminy w wysokości do 12 000,00 zł. Samodzielna realizacja przedsięwzięcia z wybranym przez siebie wykonawcą wyklucza otrzymanie refundacji poniesionych kosztów. Oszuści wykorzystują argument wsparcia gminy, by nakłonić mieszkańców do współpracy.