Dane statystyczne

Gmina Ożarów Mazowiecki

Gmina miejsko wiejska

Powierzchnia 71,34 km2

 

Jednostki pomocnicze:

25 sołectw

11 osiedli

 

Liczba mieszkańców – 24 620 osób

Liczba mieszkańców w Gminie Ożarów Mazowiecki
  Kobiety Mężczyźni Miasto Wieś Ogółem mieszkańców
2010* 10636 9614 9436 10814 20250
2011* 10805 9743 9631 10917 20548
2012* 10982 9929 9900 11011 20911
2013* 11200 10127 10092 11235 21327
2014* 11444 10288 10272 11460 21732
2015* 11614 10466 10379 11701 22080
2016* 11786 10662 10517 11931 22448
2017* 12024 10887 10699 12212 22911
2018* 12285 11190 10923 12552 23475
2019* 12660 11257 11257 12920 24177
2020** 12880 11740 11550 13070 24620

* stan na 31.12

** stan na 27.08.2020

Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w ewidencji gminy – 2 521 ***

*** stan na 27.08.2020 r.