Rada Miejska

RADNI VIII KADENCJI

Andrzej Cichal – Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Szmigiel – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Lech Toruszewski – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Adrian Antosiewicz
Kamil Bednarski
Dorota Jaworska
Nina Jędrzejczak
Janusz Kędzierski
Sławomir Kowalski
Jan Mikołajczyk
Rajmund Oskierko
Tadeusz Pytkowski
Jacek Rosłon
Małgorzata Rutkowska
Zbigniew Szelenbaum
Marzena Ścichowska
Krystyna Tenderenda
Grażyna Szymankiewicz
Anna Bartoszewicz
Grzegorz Karol
Marcin Sowidzki

KOMISJE:

Komisja Rewizyjna
Komisja Budżetowa
Komisja Obywatelska
Komisja Gospodarcza
Komisja Społeczno – Techniczna
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Zobacz także:

Zawiadomienia o sesji Rady Miejskiej
Terminarz prac Rady Miejskiej
Sprawozdania z sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej