Czyste Powietrze

Coraz częściej pojawiają się doniesienia o tym, że na rynku oferowane są pompy ciepła które nie spełniają parametrów deklarowanych w karcie produktu i etykiecie efektywności energetycznej. Zakup i eksploatacja takich urządzeń może stwarzać poważne problemy nabywcom i generować dodatkowe koszty.

W październiku 2017 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął Uchwałę Antysmogową, mającą na celu poprawę jakości powietrza w naszym regionie. Zgodnie z jej zapisami od 1 stycznia 2028 roku w granicach administracyjnych gmin wchodzących w skład m.in. powiatu warszawskiego zachodniego nie będzie można stosować węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla (np. ekogorszek) do celów grzewczych.

Z przyjemnością informujemy, że do końca I półrocza 2023 roku w gminie Ożarów Mazowiecki złożono 166 wniosków o dotację z Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze", a wypłacono łącznie 963 837.74 PLN dotacji w ramach zrealizowanych i rozliczonych inwestycji termomodernizacyjnych.

Beneficjentem Programu „Czyste Powietrze” może być osoba fizyczna, będąca właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w nim lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym 135 000 PLN.

Prosimy naszych Wnioskodawców i Beneficjentów o rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej do wykonania wymiany źródła ciepła z dofinansowaniem programu „Czyste Powietrze”. Płacicie Państwo za zakup i montaż nowego źródła ciepła np. pompy ciepła - i refinansujecie zrealizowane zadanie z przyznanej i należnej Wam dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”! Niestety, zdarzają się na rynku usług nieuczciwy wykonawcy, którzy oferują usługi i produkty niskiej jakości oraz zawyżają ceny.

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest skierowany do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub wydzielonych w tych domach lokali mieszkalnych z odrębną księgą wieczystą.