Infrastruktura techniczna

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej jest dla władz Gminy Ożarów Mazowiecki jednym z priorytetowych zadań. Infrastruktura techniczna stwarzająca dobre podstawy rozwoju różnorodnych inwestycji stanowi gwarancję rozwoju Gminy.

Gmina Ożarów Mazowiecki zapewnia dostęp do:

  • sieci wodociągowej dla 97% mieszkańców Gminy (długość sieci wodociągowej na terenie Gminy wynosi 149,43 km),
  • sieci kanalizacyjnej dla 72,5% mieszkańców (długość sieci kanalizacyjnej wynosi 64,31 km),
  • sieci gazowej dla 83% mieszkańców (długość sieci gazowej wynosi 145 km).

 

Gmina Ożarów Mazowiecki posiada aktualne plany zagospodarowania przestrzennego dla około 95% obszaru Gminy.

Załączniki