Infrastruktura techniczna

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej jest dla władz Gminy Ożarów Mazowiecki jednym z priorytetowych zadań. Infrastruktura techniczna stwarzająca dobre podstawy rozwoju różnorodnych inwestycji stanowi gwarancję rozwoju Gminy.

Gmina Ożarów Mazowiecki zapewnia dostęp do (dane na dzień 31.12.2021 r.):

  • sieci wodociągowej dla 97.5% mieszkańców Gminy (długość sieci wodociągowej na terenie Gminy wynosi 153,13 km),
  • sieci kanalizacyjnej dla 75% mieszkańców (długość sieci kanalizacyjnej wynosi 67,01 km),
  • sieci gazowej dla 83% mieszkańców (długość sieci gazowej wynosi 145 km).

 

Gmina Ożarów Mazowiecki posiada aktualne plany zagospodarowania przestrzennego dla około 95% obszaru Gminy.