Kontakt

Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim
ul. Kolejowa 2, 05 – 850 Ożarów Mazowiecki
NIP 534-18-02-387
REGON 000530608

Współrzędne GPS: N52o 12′ 28.79   E20o 47′ 53.33

 

Godziny urzędowania:
Poniedziałek  08.00 – 16.00
Wtorek            08.00 – 16.00
Środa              10.00 – 18.00
Czwartek         08.00 – 16.00
Piątek              08.00 – 16.00

Centrala
Telefon: 22 731 32 00
Fax:      (22) 722 18 87
e-mail: umig@ozarow-mazowiecki.pl
http: www.ozarow-mazowiecki.pl

skrytka ePUAP: /143206/skrytka

Nr rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim
PKO BP S.A.
31 1020 1185 0000 4102 0019 1726

Sekretariat
tel. 22 731 32 01

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
Paweł Kanclerz
tel. 22 731 32 02
e-mail: pkanclerz@ozarow-mazowiecki.pl

Zastępca Burmistrza – Dariusz Skarżyński
tel. 22 731 32 03
e-mail: zastepca@ozarow-mazowiecki.pl

Zastępca Burmistrza – Elżbieta Jastrzębska – Jóźwiak
tel. 22 731 32 27
e-mail: e.jastrzebska@ozarow-mazowiecki.pl

Skarbnik Gminy – Małgorzata Piotrowska
tel. 22 731 32 22
e-mail: skarbnik@ozarow-mazowiecki.pl

Sekretarz Gminy – Jolanta Niegrzybowska
tel. 22 731 32 04
e-mail: sekretarz@ozarow-mazowiecki.pl

p.o. Naczelnik Wydziału Administracji – Agnieszka Skarżyńska
tel. 22 731 32 34
e-mail: a.skarzynska@ozarow-mazowiecki.pl

Referat Kadr
Tel. 22 731 32 06
e-mail: m.bozik@ozarow-mazowiecki.pl

Referat Funduszy Zewnętrznych
Tel. 22 731 32 28
e-mail: p.gajewska@ozarow-mazowiecki.pl

Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego – Marzena Ostrowska
Tel. 22 731 32 54
e-mail: m.ostrowska@ozarow-mazowiecki.pl

Wydział Wymiaru i Księgowości Podatkowej
tel. 22 731 32 26 Dorota Błaszczyk
tel. 22 731 32 24 Elżbieta Szydłowska

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów – Łukasz Czyż
tel. 22 731 32 11
e-mail: l.czyz@ozarow-mazowiecki.pl

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Robert Głazowski
tel. 22 731 32 36
e-mail: r.glazowski@ozarow-mazowiecki.pl

– Gospodarka odpadami   tel. 22 731 32 63, 22 731 32 64
– Ochrona środowiska, rolnictwo   tel. 22 731 32 61, 22 731 32 35

Naczelnik Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego – Jakub Ciećwierz
tel. 22 731 32 09
e-mail: j.ciecwierz@ozarow-mazowiecki.pl

–  Zagospodarowanie przestrzenne   tel. 22 731 32 30, 22 731 32 31
–  Geodezja                                                tel. 22 731 32 08
–  Gospodarka Nieruchomościami     tel. 22 731 32 58

Kierownik Referatu Zamówień Publicznych – Piotr Manarczyk
tel. 22 731 32 42
e-mail: p.manarczyk@ozarow-mazowiecki.pl

Referat Informatyki
tel. 22 731 32 14
e-mail: informatyka@ozarow-mazowiecki.pl

Działalność Gospodarcza
tel. 22 731 32 10
e-mail: edg@ozarow-mazowiecki.pl

Biuro Rady Miejskiej
tel. 22 731 32 16
e-mail: radamiejska@ozarow-mazowiecki.pl


Wydziały posiadające siedzibę w budynku przy ul. Poznańskiej 165

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych – Tomasz Tymoftyjewicz
tel. 22 731 32 29
e-mail: t.tymoftyjewicz@ozarow-mazowiecki.pl

Główny Specjalista ds. Społecznych – Jolanta Kołodyńska – Rzeźnik
tel. 22 731 32 57
e-mail: j.kolodynska@ozarow-mazowiecki.pl
(sprawy z zakresu promocji gminy oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi)

Podinspektor ds. Społecznych – Agnieszka Bozik
tel. 22 731 32 23
e-mail: a.bozik@ozarow-mazowiecki.pl
(sprawy społeczne, współpraca z organizacjami pozarządowymi)

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego – Jolanta Dragan
tel. 22 731 32 17
e-mail: usc@ozarow-mazowiecki.pl

Sprawy dot. zameldowania
tel. 22 731 32 05

Sprawy dot. wydawania dowodów osobistych
tel. 22 731 32 50

Sprawy mieszkaniowe
tel. 22 731 32 34

Straż Miejska
Komendant Stanisław Rdest
ul. Poznańska 127a, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 721 26 51 lub 986
e-mail: strazmiejska@ozarow-mazowiecki.pl

Inspektor Ochrony Danych
Łukasz Grabowski
e-mail: iod@ozarow-mazowiecki.pl

Załączniki