Docierają do nas liczne sygnały o stosowaniu nieuczciwych praktyk przez osoby działające w imieniu firm świadczących usługi montażu, tak popularnych ostatnio instalacji fotowoltaicznych. Informujemy, że tylko udział w Programie zwiększenia wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Ożarów Mazowiecki daje Państwu możliwość otrzymania dofinansowania z budżetu gminy w wysokości do 12 000 zł. Samodzielna realizacja przedsięwzięcia z wybranym przez siebie wykonawcą wyklucza otrzymanie refundacji poniesionych kosztów. Oszuści wykorzystują argument wsparcia gminy, by nakłonić mieszkańców do współpracy.

Aktualnie nie są realizowane u mieszkańców żadne wizje lokalne czy przygotowania do montażu instalacji fotowoltaicznych, które miałyby odbywać się za pośrednictwem instytucji publicznych, czy też podmiotów zewnętrznych na zlecenie Gminy Ożarów Mazowiecki.

Osoby, biorące udział w Programie zwiększenia wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Ożarów Mazowiecki zostaną poinformowane indywidualnie o kolejnych krokach realizacji Programu oraz o planowanych wizytach w ich gospodarstwach domowych przedstawicieli wykonawców działających na zlecenie Gminy (audytor energetyczny, projektant, instalator). Osoby te będą posiadały indywidualne upoważnienia wydane przez Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego, a ich wizytę poprzedzi kontakt telefoniczny (pod wskazany przez Państwa w Deklaracji numer telefonu).

Apelujemy, aby dla własnego bezpieczeństwa weryfikować, czy osoba przychodząca do Państwa ma stosowne upoważnienie. Stosujmy zasadę ograniczonego zaufania w sytuacji niezapowiedzianych wizyt osób, podających się jako współpracujące z gminą.

W przypadku wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Referatem Funduszy Zewnętrznych pod numerem telefonu 22 731 32 28.

Paulina Gajewska
Kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych