Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

  • w przypadku gdy egzekucja alimentów jest bezskuteczna
  • obowiązuje kryterium dochodowe

Szczegółowe informacje zawarte są na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej ops.ozarow-mazowiecki.pl – zakładka „Świadczenia”