Ochrona zdrowia

27 lipca odbyło się spotkanie z seniorami z Gminy Ożarów Mazowiecki, podczas którego otrzymali oni opaski  bezpieczeństwa  z przyciskiem SOS, monitorującym stan zdrowia. Urządzenia zostały zakupione w ramach realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Korpus Wsparcia Seniorów”.  Udział w Programie jest dobrowolny i całkowicie bezpłatny dla seniora.

Szpital Bródnowski, Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych oraz Dom Seniora Willa Harmonia zapraszają mieszkańców województwa mazowieckiego powyżej 60 roku życia na bezpłatne badania i konsultacje.