Gmina Ożarów Mazowiecki otrzymała ponad 350 tysięcy złotych dotacji z Funduszu Solidarnościowego na realizację programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022 oraz programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022. 

 

Program  „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022

         – 311.151,00 zł

 

Program  „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022

         –  39.168,00 zł

 

Główny cel programów :

 „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”  to przede wszystkim poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami – pomoc w czynnościach dnia codziennego, ale też towarzyszenie przy wizycie w urzędzie czy wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych czy sportowych.

 „Opieka Wytchnieniowa”  to wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

 Programy będzie realizował Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim.