Strefa społeczna

1 2 3 21

Zarządzenie Nr B.0050.22.2024 w sprawie: końcowego rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i ustalenia wysokości dotacji wspierającej realizację zadań publicznych w 2024 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

Zarządzenie Nr B.0050.23.2024 w sprawie: końcowego rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i ustalenia wysokości dotacji wspierającej realizację zadań publicznych w 2024 roku w zakresie: – podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania

Zarządzenie Nr B.0050.16.2024 w sprawie: częściowego rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i ustalenia wysokości dotacji wspierającej realizację zadań publicznych w 2024 roku w zakresie: – podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania

Zarządzenie Nr B.0050.17.2024 w sprawie: częściowego rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i ustalenia wysokości dotacji wspierającej realizację zadań publicznych w 2024 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.