Zespół ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie mazowieckim wydał aktualizację raportu (po raz pierwszy wydanego w 2014 r.) pn. „Profilaktyka infekcji HIV i zwalczanie AIDS na Mazowszu”. Dokument przedstawia charakterystykę demograficzną i epidemiologiczną oraz podsumowuje podjęte w latach 2014 – 2016 działania dotyczące profilaktyki zdrowotnej, leczenia i wsparcia społecznego.

Zgodnie z prośbą autorów, udostępniamy przedmiotowy raport w celu wzmocnienia wiedzy na temat profilaktyki zakażeń HIV.

Wydział Spraw Społecznych

Załączniki