Świadczenia rodzinne

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka czyli tzw. „becikowe” ,
Świadczenie rodzicielskie – dla osób które nie pobierają zasiłku macierzyńskiego /studentka,  osoba bezrobotna/,
Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego:

  • dodatek z tytułu urodzenia dziecka –jednorazowo,
  • dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
  • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – w przypadku gdy ojciec jest nieznany lub nie żyje,
  • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – /trzecie i kolejne dziecko/,
  • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – wymagane orzeczenie o niepełnosprawności,
  • dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego /we wrześniu dla dzieci uczących się/,
  • dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Szczegółowe informacje zawarte są na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej ops.ozarow-mazowiecki.pl – zakładka „Świadczenia”.