Dodatek mieszkaniowy i energetyczny

Obowiązuje kryterium dochodowe, tytuł prawny do lokalu i powierzchnia normatywna.

Szczegółowe informacje zawarte są na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej ops.ozarow-mazowiecki.pl – zakładka „Świadczenia”.