Zimowe utrzymanie dróg

Szanowni Państwo!

W związku zimowym utrzymaniem dróg na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki prosimy o nie pozostawianie samochodów w pasach dróg gminnych tj: na poboczach i chodnikach, ponieważ utrudnia to możliwość manewrowania odśnieżarkami oraz należyte odśnieżenie chodników i dróg gminnych.

Informujemy, że w przypadku braku przejezdności dróg lub ich śliskości związanych z opadami śniegu, gołoledzią mieszkańcy naszej Gminy mogą bezpośrednio zgłaszać ten fakt do pracowników Wydziału Ochrony Środowiska w godzinach pracy Urzędu i  poza godzinami pracy na telefony komórkowe pracowników (rozmowa telefoniczna lub sms). Dotyczy to dróg gminnych z wyłączeniem dróg prywatnych.

WAŻNE TELEFONY:

Drogi gminne: Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa tel. 22 731 32 36, 22 732 31 35, 22 731 32 37;

Naczelnik Wydziału: 605550150,

Pracownicy: 661661680, 609661680, 609107109.

Zimowym utrzymaniem chodników (nie będących w obowiązku utrzymania przez właścicieli prywatnych posesji, zgodnie z Uchwałą o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy Ożarów Mazowiecki) oraz przystanków autobusowych zajmuje się Zakład Usług Komunalnych, ul. Poznańska 165, tel. 22 721 02 80.

Drogi krajowe, Trasa Poznańska: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie, całodobowy punkt informacyjny tel. 22 209 23 95.

Drogi wojewódzkie, ulice: Ożarowska, Konotopska, Zaborowska , Ceramiczna, Umiastowska, Lipowa, Warszawska, Fabryczna, Rokicka – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, rejon Grodzisk Mazowiecki, tel. 22 755 59 46 lub 22 755 51 17 (poza godzinami urzędowania: 604 583 046, 602 465 802, 698 660 328, 692 462 719, 600 228 993).

Drogi powiatowe, ulice: Piwna, Rajdowa, Piastowska, Strzykulska, Sochaczewska, Nowowiejska, Macieja Rataja, Świerkowa, Wojska Polskiego  – Zarząd Dróg Powiatowych Komunikacji i Transportu, ul. Poznańska 300, 05-850 Ożarów Mazowiecki, tel. 22 722 13 80 (poza godzinami urzędowania: 505 106 867).