Zimowe utrzymanie dróg

Zimowe utrzymanie dróg są to prace mające na celu ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa, opady śniegu czy gołoledź.

Za organizację i koordynację utrzymania dróg w okresie zimy w stopniu zależnym od zaistniałych warunków atmosferycznych oraz posiadanego zaplecza technicznego (sprzętowo-materiałowego) na terenie miasta i gminy odpowiedzialni są:

Za drogi gminne: Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa tel. 22 731 32 36, 22 731 32 35 (poza godzinami urzędowania: Naczelnik Wydziału: 605 550 150, Pracownicy: 661 661 680, 609 661 680, 609 545 585, 609 107 109).

Drogi objęte programem zimowego utrzymania należące do UM Ożarów Mazowiecki zaliczane są do dwóch kategorii:

  • drogi objęte stałym utrzymaniem (strategiczne dla komunikacji)
  • drogi odśnieżane interwencyjnie, na zlecenie (drogi nieutwardzone i pozostałe)

Zimowym utrzymaniem chodników (nie będących w obowiązku utrzymania przez właścicieli prywatnych posesji, zgodnie z Uchwałą o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy Ożarów Mazowiecki) oraz przystanków autobusowych zajmuje się Zakład Usług Komunalnych, ul. Poznańska 165, tel. 22 721 02 80 – Andrzej Rostkowski.

1. Za drogi krajowe – Trasa Poznańska: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie, Rejon w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 300, 05-850 Ożarów Mazowiecki, tel. 22 722 32 73 (poza godzinami urzędowania: Dyżurny ZUD – 694 484 455).

2. Za drogi wojewódzkie, ulice: Ożarowska, Zaborowska, Strażacka, Konotopska, Strzykulska, Ceramiczna, Umiastowska, Lipowa, Warszawska, Fabryczna, Rokicka – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, rejon Grodzisk Mazowiecki, tel. 22 755 59 46 lub 22 755 51 17 (poza godzinami urzędowania: 604 583 046, 602 465 802, 698 660 328)

3. Za drogi powiatowe, ulice: Piwna, Rajdowa, Piastowska, Sochaczewska, Nowowiejska, Macieja Rataja, Świerkowa – Zarząd Dróg Powiatowych Komunikacji i Transportu, ul. Poznańska 300, 05-850 Ożarów Mazowiecki, tel. 22 722 13 80 (poza godzinami urzędowania: 500 152 846).