Gminna baza NGO

 

Organizacje Pozarządowe

działające na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki

aktualizacja – kwiecień 2024 r.

Lp. Nazwa organizacji Adres siedziby Przedstawiciel

/prezes

Telefon/ e-mail
1 Towarzystwo Miłośników

Ołtarzewa

ul. Mazowiecka 12/13

Ołtarzew
05-850 Ożarów Maz.

Kamil Bednarski

prezes

 

508 254 112

 

2 Ochotnicza Straż Pożarna

w Ożarowie Mazowieckim

ul. Strażacka 1,

05-850 Ożarów Maz.

www.osp-ozarow.pl

Dariusz Stachlewski

naczelnik

 

22  722-19-98

ospozarowmaz@gmail.com 

3 Ochotnicza Straż Pożarna w Święcicach ul. Warszawska 53

Święcice

05-860 Płochocin

Marek  Bińkowski

naczelnik

 

Norbert Kwiatkowski

prezes

 

22 722 54 09 

osp.swiecice@wp.pl

4 Stowarzyszenie

„Quo Vadis”

ul. Strażacka 3a

05-850 Ożarów Maz.

 

Michał Kwiatek

prezes

michal.kwiatek@gmail.com
5 Stowarzyszenie

„Razem w Powiecie”

ul. Spokojna 3

05-850 Ożarów Maz.

Michał Lubański

prezes

Tel: 604 222 502
6 Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Edukacji Dzieci Wiejskich przy Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Umiastowie  

ul. Umiastowska 74

Umiastów

05-850 Ożarów Maz.

 

 

www.szkola.umiastów.pl

 

Tadeusz Pytkowski

prezes

 

602-767-526

sekretariat@szkola.umiastow.pl

7 Stowarzyszenie Edu.Akcja ul. Sochaczewska 89A

Macierzysz

 

 

 

Magdalena Kacperska

prezes

 

 Magdalena Kacperska

mkacperek@o2.pl

602 267 555   

8 Klub Sportowy „Ożarowianka” ul. Poznańska 123

05-850 Ożarów Maz.

 

www.ozarowianka.pl

 

Michał Szulc

prezes

22 722 26 00

klub@ozarowianka.pl

 

9 Uczniowski Klub Sportowy

FC Płochocin

ul. Lipowa 3

05-860 Płochocin

www.fcplochocin.futbolowo.pl

 

 

Paweł Jancewicz

prezes

 

mjacewicz1@wp.pl

askfcplochocin@gmail.com

10 Uczniowski Klub Sportowy

„ OŁTARZEW”

adres boiska – ul. Parkowa 12

ul. Mazowiecka 12/13

05-850 Ożarów Maz.

 

www.uksoltarzew.ubf.pl

Mateusz Król

prezes

 

 
11 Uczniowski Klub Sportowy NET

 

 

ul. Szkolna 2

05-850 Ożarów Maz.

www.tenis-ozarowmaz.pl

 

 

Anna Pytka Tel: 600 812 296

kontakt@tenis-ozarowmaz.pl

 

12 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy  „1” ul. Szkolna 2a

05-850 Ożarów Maz.

 

www.jedynka-ozarow.pl

Dorota Sobiecka

prezes

 

608 678 667

zarzad@jedynka-ozarow.pl

 

13 „Ożarowska Szkoła Kicboxingu” ul. Szkolna 2

w Gimnazjum nr 1

05-850 Ożarów Maz.

 

www.kickbox.pl

 

Gerard Zdziarski

prezes

601-500-207

695-064-998

14 Koło Wędkarskie Nr 75 Miejsko Gminne ul. Konotopska 6

05-850 Ożarów Maz.

www.ompwz.pl

Leszek Szyler

prezes

i Krystyna Czetyrkowska

608 372 910

 

 

505 183 808

15 Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Warszawa- Wola

Koło Nr 10 w Ożarowie Maz.

ul. Obrońców Warszawy 13/-1 – dyżur we wtorki

od 15.00 do 17.00

Jolanta Dominiak

prezes

601 773 336

jolanta.dominiak1@wp.pl

16 Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych

Koło w Ożarowie Maz.

ul. Kolejowa 2

05-850 Ożarów Maz.

spotkania odbywają się w każdy wtorek

w godz. 13.00 – 15.00

  22  722-12-76
17 Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Nr 7          „Jaworzyn” ul. Kolejowa 2

05-850 Ożarów Maz.

spotkania odbywają się w każdą środę

w godz. 16.00-17.15

Janusz Orsik

prezes

22  722-11-06
18 Uczniowski Klub Sportowy Akademia Koszykówki Ożarów ul. Żeromskiego 34 b

05-850 Ożarów Mazowiecki

Agnieszka Kozłowska

            prezes

 
19 Ożarowskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i. Jana Pawła II ul. Poznańska 165

05-850 Ożarów Maz.

www.stowarzyszenie.ozarowmaz.pl

Małgorzata Prokop

prezes

 

 

792-491-287

ospon.oz@wp.pl

 

20 Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu „Mar-Kot” ul. Mikołaja Kopernika 2

05-850 Ożarów Mazowiecki

www.mar-kot.org

Przemysław Przybecki

Prezes Zarządu

22  722-22-99
21 Stowarzyszenie Historyczno-Rekonstrukcyjne „PATRIA” ul. Kasztanowa 14

05-860 Płochocin

  600-921-574

shrpatria@gmail.com

22 Koło Łowieckie „Jeleń” w Ożarowie Mazowieckim ul. Ogrodowa 5a

05-840 Brwinów

Henryk Smólski

prezes

22  729-74-44

606-276-752

23 Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki

Koło Warszawa Zachodnie

ul. Fabryczna 15

Józefów

05-860 Płochocin

Henryka Radomska 510 246 055

22 721 06 49

henrykaradomska@gmail.com

24 Fundacja Nasz Macierzysz ul. Sochaczewska 17, Macierzysz

05-850 Ożarów Mazowiecki

Anna Mioduszewska

prezes

fundacjanaszmacierzysz@gmail.com

 

25 Jeździecki Klub Sportowy Umiastów ul. Umiastowska 72 C

Umiastów

05-850 Ożarów Mazowiecki

Piotr Szakacz piotr.szakacz@gmail.com

 

26 Stowarzyszenie Ożarowski Uniwersytet Trzeciego Wieku ul. Konotopska 4

05-850 Ożarów Mazowiecki

Grażyna Szymankiewicz

prezes

Tel: 534 199 620

22 512 74 40

outw@ozarow-mazowiecki.pl

27 Fundacja MISERICORDIA

 

ul. Poznańska 183

05-850 Ożarów Mazowiecki

Bogusława Bartosińska

prezes

22 722 12 32

fundacja@misericordia.media.pl

 

28 Fundacja „Chcę mieć przyszłość” ul. Poznańska 294 lok. 76

05-850 Ożarów Mazowiecki

Dominik Jaskulski

prezes

Tel. 784 549 776

kontakt@chcemiecprzyszlosc.pl

 

www.chcemiecprzyszlosc.pl

29 Klub Biegowy „Ożarów Mazowiecki Biega” ul. Ożarowska 25/18

05-850 Ożarów Mazowiecki

Krzysztof Pruszyński

prezes

695 500 775

edipr@poczta.onet.pl

30 Rowerowy Klub Sportowy im. 307 Dywizjonu Myśliwskiego Nocnych „Lwowskich Puchaczy” ul. Szkolna 2A

05-850 Ożarów Mazowiecki

Artur Olszewski prezes 514 535 761; 604 160 703

a_olszewski@icloud.com

31 Fundacja Bene  Factum ul. Szkolna 19

05-850 Ożarów Mazowiecki

Beata Kowalczyk

prezes

beata.kowalczyk@vp.pl
32 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy Fenix Ożarów Mazowiecki ul. Szkolna 2

05-850 Ożarów Mazowiecki

Arkadiusz Tłomak

prezes

 

Marek Wyrębkowski

Tel. 660 728 836

marekwyrebkowski@o2.pl

33  

Fundacja Kolarz

ul. Kolejowa 10

05-850 Ożarów Mazowiecki

Robert Kalandyk

członek zarządu

Tel. 222 952 666

INFO@kolarzklub.pl

www.kolarzklub.pl

34 Stowarzyszenie STRASNA ZABA przy Gimnazjum im. K.I. Gałczyńskiego

w Płochocinie

 

ul. Lipowa 3

05-860 Płochocin

 

Małgorzata Kowalczyk

prezes

 

Tel. 693 631 803  

s.strasnazaba@gmail.com

www.strasnazaba.org

 

 

35 Stowarzyszenie Tenisowo – Narciarski Klub Dziennikarzy ul. Daleka 5

05-850 Ożarów Mazowiecki

www.mediatenis.pl

Tomasz Barański

prezes

Tel. 519 310 693

biuro@mediatenis.pl

 

36

Stowarzyszenie Historyczne Wirtualne Muzeum Ożarów Mazowiecki ul. Obrońców Warszawy 5

05-850 Ożarów Mazowiecki

https://wmom.pl/

 

Grażyna Lipska-Zaremba

 

przedstawiciel

kustosz@wmom.pl

 


Formularz Aktualizacji

Informacje o przetwarzaniu danych druk