Program „500+”

Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko, w przypadku pierwszego dziecka z zachowaniem kryteriów określonych w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2017 r poz.1851 ze zm.).

Szczegółowe informacje zawarte są na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej ops.ozarow-mazowiecki.pl – zakładka „Świadczenia”.