Ożarowska Karta Rodziny 3+

Ożarowska Karta Rodziny 3+ wprowadzona została z myślą o wsparciu w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży wychowujących się w rodzinach wielodzietnych oraz zapewnieniu dostępności do dóbr kultury i sportu wszystkim członkom rodzin wielodzietnych. Karta daje możliwość wsparcia tych rodzin oraz promocji modelu rodziny wielodzietnej i kształtowania pozytywnego jej wizerunku.

Szczegółowe informacje udzielane są przez: Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim, Wydział Spraw Społecznych, ul. Poznańska 165, III piętro, pok. 312; tel. 22 731 32 57; e-mail: a.fedoryk@ozarow-mazowiecki.pl

Do pobrania: