Dowozy uczniów

Gmina Ożarów Mazowiecki zapewnia dzieciom i młodzieży, których droga z domu do szkoły w obwodzie zamieszkania, przekracza ustawową odległość, oraz dzieciom niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie Gminy, bezpłatny transport do najbliższego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub ośrodka, w którym realizują obowiązek szkolny i obowiązek nauki oraz bezpłatną opiekę w czasie przewozu.

Zapewnienie bezpłatnego transportu może odbywać się poprzez:

  • zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej (pokrycie kosztów zakupu biletów miesięcznych),
  • przewóz grupowy zorganizowany przez Gminę Ożarów Mazowiecki, a realizowany przez wyłonionych w drodze przetargu przewoźników wraz z opiekunami,
  • zwrot kosztów dowozu pod postacią ryczałtu za paliwo (przewóz zapewniają rodzice/opiekunowie).

Więcej informacji: Biuro Oświaty Gminy Ożarów Mazowiecki, 22 721 28 23.