Stypendia naukowe i sportowe

Uczniowie osiągający bardzo dobre wyniki w nauce otrzymują stypendia naukowe, a uczniowie osiągający wysokie wyniki sportowe – stypendia sportowe.

Szczegóły w placówkach szkolnych.