Strefa społeczna

Zarządzenie w sprawie częściowego rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i ustalenia wysokości dotacji wspierającej realizację zadań publicznych w 2020 roku z zakresu kultury, edukacji, turystyki, ekologii i na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarządzenie w sprawie częściowego rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i ustalenia wysokości dotacji wspierającej realizację zadań publicznych w 2020 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Informujemy, że konsultacje w PK-I „Uzależnień” w Płochocinie w dniu  20.01.2020 r są odwołane.

Zamieszczamy Program współpracy Gminy Ożarów Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku. Program współpracy

Informujemy, że konsultacje w PK-I „Uzależnień” w dniach 08.01.2020r oraz 15.01.2020r są odwołane z powodu choroby terapeuty.