Strefa społeczna

Zapraszamy członków organizacji pozarządowych na szkolenie, które odbędzie się 9 grudnia 2019 r. o godz. 17.00 w Centrum Inicjatyw Społecznych, ul. Poznańska 292 w Ożarowie Mazowieckim.

Przypominamy wszystkim rodzinom, które o Karty Dużej Rodziny w formie tradycyjnej wnioskowały do 31 grudnia 2017 roku, że tylko do 31 grudnia 2019 roku mogą ubiegać się o bezpłatne wydanie Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej.

Zarządzeniem nr B.0050.274.2019 r. z dnia 25 października 2019 r. Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego ogłosił przystąpienie do konsultacji przygotowanego projektu ,,Rocznego programu współpracy Gminy Ożarów Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”.

W trosce o zdrowie mieszkańców, samorząd gminy podjął decyzję o przeznaczeniu środków z gminnego budżetu na program polityki zdrowotnej pn. Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki powyżej 50 roku życia.

Informujemy, że konsultacje w PK-I „Uzależnień” w dniu 23.10.2019 są odwołane z powodu urlopu terapeuty.

Informujemy, że konsultacje w Płochocinie w P.I.K. w dniach ; 03.10. ; 07.10. ; 10.10.2019 r są odwołane z powodu urlopu terapeuty.

Informujemy, że konsultacje w PK-I „Uzależnień” w dniu 25.09.2019 zostają odwołane z powodu choroby terapeuty.