Strefa społeczna

Już 18 lutego rusza pierwszy cykl zajęć szkoły rodzenia w ramach realizacji „Programu polityki zdrowotnej Gminy Ożarów Mazowiecki przygotowującego przyszłych rodziców na przyjęcie dziecka”.

W 2019 roku, już po raz trzeci, organizowane będą zajęcia szkoły rodzenia w ramach realizacji „Programu polityki zdrowotnej Gminy Ożarów Mazowiecki przygotowującego przyszłych rodziców na przyjęcie dziecka”.

31 grudnia br. w godz. 14.00 – 16.00 w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym „Uzależnień” przy ul. Poznańskiej 167a w Ożarowie Mazowieckim dyżur pełnił będzie Zespół Kontrolny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.