Strefa społeczna

1 2 3 13

Zarządzeniem Nr B.0050.188.2020 z dnia 16 października 2020 r. Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego ogłosił przystąpienie do konsultacji przygotowanego projektu ,,Rocznego programu współpracy Gminy Ożarów Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że nasza Przychodnia otrzymała kolejną transzę szczepionek przeciwko grypie. Przypominamy, że w programie bezpłatnych szczepień mogą wziąć udział Mieszkańcy Gminy Ożarów Mazowiecki powyżej 50 roku życia.

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że nasza Przychodnia otrzymała pierwszą transzę szczepionek przeciwko grypie – 5 października br. dotarło 120 szczepionek Influvac Tetra, z zamówionych 700 sztuk. Przypominamy, że w programie bezpłatnych szczepień mogą wziąć udział Mieszkańcy Gminy Ożarów Mazowiecki powyżej 50 roku życia. 

Szanowni Państwo, W związku z dużym zainteresowaniem programem szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Ożarów Mazowiecki powyżej 50 roku życia uprzejmie informujemy, że w GSPZLO w Ożarowie Mazowieckim i Filii

Od połowy września bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Ożarów Mazowiecki powyżej 50 roku życia W trosce o zdrowie mieszkańców, samorząd gminy podjął decyzję o przeznaczeniu środków z gminnego budżetu na program polityki zdrowotnej pn. Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki powyżej 50 roku życia. Celem programu jest zmniejszenie liczby zachorowań na grypę i infekcje grypopodobne oraz powikłań pogrypowych. Koszt szczepienia w całości pokrywany jest z budżetu gminy Ożarów Mazowiecki.