Strefa społeczna

31 grudnia br. w godz. 14.00 – 16.00 w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym „Uzależnień” przy ul. Poznańskiej 167a w Ożarowie Mazowieckim dyżur pełnił będzie Zespół Kontrolny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zamieszczamy Program współpracy Gminy Ożarów Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku http://bip.ozarow-mazowiecki.pl/?a=12680

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących swoją działalność na terenie Gminy do udziału w pracach Komisji konkursowej do spraw oceny ofert, składanych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w otwartym

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w gminie Ożarów Mazowiecki na szkolenie z zakresu wypełniania ofert oraz RODO w organizacjach pozarządowych, w związku z realizacją zleconych w otwartym konkursie ofert zadań