Strefa społeczna

1 2 3 15

Zarządzenie Nr B.0050.48.2021 w sprawie: końcowego rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i ustalenia wysokości dotacji wspierającej realizację zadań publicznych w 2021 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie Nr B.0050.42.2021 w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i ustalenia wysokości dotacji wspierającej realizację zadań publicznych w 2021 roku z zakresu kultury, edukacji, turystyki, ekologii i na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarządzenie Nr B.0050.40.2021 w sprawie: częściowego rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i ustalenia wysokości dotacji wspierającej realizację zadań publicznych w 2021 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Konkurs ofert na realizację Programu polityki zdrowotnej Gminy Ożarów Mazowiecki przygotowującego przyszłych rodziców na przyjęcie dziecka – zajęcia w szkole rodzenia Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego ogłasza konkurs ofert na realizację Programu polityki zdrowotnej Gminy Ożarów Mazowiecki przygotowującego przyszłych rodziców na przyjęcie dziecka – zajęcia w szkole rodzenia w 2021 roku.

Zarządzenie Nr B.0050.14.2021 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań pożytku publicznego w 2021 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, a także określenia regulaminu jej prac.

Zarządzenie Nr B.0050.13.2021 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań pożytku publicznego w 2021 roku z zakresu kultury, edukacji, turystyki, ekologii i na rzecz osób niepełnosprawnych, a także określenia regulaminu jej prac.