Strefa mieszkańca

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE WARSZAWSKIM ZACHODNIM w 2021 r. Starosta Warszawski Zachodni informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.) od dnia 1 stycznia 2021 roku na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego działa pięć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w których będzie udzielana nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych, określonych w/w ustawą. W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną w kraju oraz zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, informujemy, że porady nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będą udzielane wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość (porada telefoniczna).

Docierają do nas liczne sygnały o stosowaniu nieuczciwych praktyk przez osoby działające w imieniu firm świadczących usługi montażu, tak popularnych ostatnio instalacji fotowoltaicznych. Informujemy, że tylko udział w Programie zwiększenia wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Ożarów Mazowiecki daje Państwu możliwość otrzymania dofinansowania z budżetu gminy w wysokości do 12 000,00 zł. Samodzielna realizacja przedsięwzięcia z wybranym przez siebie wykonawcą wyklucza otrzymanie refundacji poniesionych kosztów. Oszuści wykorzystują argument wsparcia gminy, by nakłonić mieszkańców do współpracy.

Organizacje pozarządowe działające w obszarze sportu  zapraszamy do konsultacji dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych za osiągane wyniki sportowe.

W 2019 roku na terenie Gminy mieszkało 24.179 osób, w tym 11.518 mężczyzn i 12.661 kobiet (stan na 31.12.2019 r.). Wskaźnik gęstości zaludnienia w 2019 r. wynosił 339 osób na 1 km² (wzrósł w stosunku do roku poprzedniego o 10 osób na km²) i jest wyższy niż gęstość zaludnienia Polski