Boiska sportowe

Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej/Gimnazjum w Płochocinie
  • w sprawach związanych z możliwością korzystania z obiektu sportowego należy kontaktować się z Dyrektorem Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie, tel. 22 752 58 65.

Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Duchnicach
  • w sprawach związanych z możliwością korzystania z obiektu sportowego należy kontaktować się z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Duchnicach, tel. 22 506 57 80.

 Boiska sportowe w Kręczkach-Kaputach

 Boiska sportowe przy ul. Floriana

 Boisko Sportowe FC Płochocin