Ścieżki pieszo-rowerowe

Ścieżki rowerowe przy drogach gminnych

Nr drogi Lokalizacja drogi/ulicy Nazwa drogi/ulicy Odcinek Nawierzchnia Długość

[m]

411111W miasto Ożarów Mazowiecki Nadbrzeżna  Od ul. Polnej do ul. Szkolnej KP

ciąg pieszo-rowerowy

798
411114W miasto Ożarów Mazowiecki Obrońców Warszawy cała KP

ciąg pieszo-rowerowy

230
411139W miasto Ożarów Mazowiecki Józefa Poniatowskiego cała KP

ciąg pieszo-rowerowy

1617
Kręczki-Kaputy 413
411118W miasto
Ożarów
Mazowiecki
Partyzantów cała MB

Ciąg pieszo-rowerowy

660
RAZEM         3718

KP = Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej

MB = Nawierzchnia z masy bitumicznej (asfaltowa)

Ścieżki rowerowe przy drogach wyższej kategorii niż gminne

Nr drogi Lokalizacja drogi/ulicy Nazwa drogi/ulicy Odcinek Nawierzchnia Długość

[m]

4119W PGR Strzykuły Sochaczewska od Strzykulskiej do Poniatowskiego KP

ciąg pieszo-rowerowy

963
Kaputy od Poniatowskiego do końca działki 6/47 374
Kaputy od Poniatowskiego do Umiastowskiej 2140
4122W miasto Ożarów Mazowiecki Strzykulska od Poznańskiej do Sochaczewskiej KP

ciąg pieszo-rowerowy

1248
Piotrkówek Mały

PGR Strzykuły

1153
92 Ożarów Mazowiecki Poznańska od Strzykulskiej do dr. wewn. bez nazwy dz. 125/19 KP

ścieżka rowerowa

820
Święcice,
Płochocin
Od DW701 Warszawskiej do DP4121W Rataja MB
ścieżka rowerowa
2752
701 Święcice, Wolica Warszawska, Lipowa, Rokicka Od DK92 Poznańskiej do granicy gminy z gminą Błonie MB
ścieżka rowerowa
3549,5
RAZEM         12 999,5