Analiza oddziaływania na zapachową jakość powietrza w miejscowości (Wolica, Józefów)

Analiza oddziaływania na zapachową jakość powietrza dla zakładów:
• Emsur Polska Sp. z o.o.
• Lallemand Polska Sp. z o.o.
• Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej GEA-NOVA Sp. z o.o.
zlokalizowanych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki

Załącznik:

Załączniki graficzne: