Przydomowe oczyszczalnie ścieków

W 2005 r. Gmina Ożarów Mazowiecki rozpoczęła realizację “Programu sanitacji” obszarów wiejskich i terenów o rozproszonym budownictwie oraz gospodarstw domowych, które nie mogą być podłączone do sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych na terenie Gminy.

Od czasu uruchomienia programu wykonano 105 przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu sanitacji gminy znajdą Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej – niżej podajemy odpowiednie odnośniki.

Uchwała Nr XLIX/484/14 z 26 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia “Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ożarów Mazowiecki”