Place zabaw

Gminnymi placami zabaw zarządzają w zależności od ich lokalizacji tj.
1. Sołectwa – sołtysi
2. Osiedla – przewodniczący zarządów osiedli
3. Szkoły, przedszkola – dyrektorzy placówek

Na placach zabaw administrowanych przez Gminę Ożarów Mazowiecki znajdują regulamin korzystania z nich.  
Przykładowy regulamin gminnego placu zabaw:

 

1. Plac zabaw w Broniszach ul. Kwiatowa (Przedszkole).
2. Plac zabaw w Duchnicach ul. Duchnicka.
3. Plac zabaw w Józefowie ul. Fabryczna.
4. Plac zabaw w Józefowie ul. Kasztanowa.
5. Plac zabaw w Płochocin Południowy ul. Długa.
6. Plac zabaw w Józefowie ul. Kasztanowa (Przedszkole).
7. Plac zabaw w Konotopie ul. Rajdowa.
8. Plac zabaw w Macierzyszu ul. Sochaczewska (Przedszkole).
9. Plac zabaw Osiedle Mickiewicza ul. Graniczna.
10. Plac zabaw w Myszczynie ul. Zaborowska.
11. Plac zabaw w Ożarowie Mazowieckim ul. Lipowa (Szkoła Podstawowa Nr 2)
12. Plac zabaw w Ożarowie Mazowieckim ul. Szkolna (Skatepark).
13. Plac zabaw Osiedle Zientarówka ul. Poniatowskiego.
14. Plac zabaw w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska (Przedszkole Nr 2).15. Plac zabaw w Ożarowie Mazowieckim ul. Szkolna (Pływalnia Miejska).
16. Plac zabaw w Ożarowie Mazowieckim ul. Szkolna (Szkoła Podstawowa Nr 1).
17. Plac zabaw Osiedle Franciszków ul. Kolejowa.
18. Plac zabaw PGR Strzykuły ul. Sochaczewska.
19. Plac zabaw w Pilaszkowie ul. Piękna.
20. Plac zabaw Płochocin wieś ul. Stołeczna.
21. Plac zabaw Płochocin Północny ul. Rynkowa.
22. Plac zabaw w Płochocinie ul. Lipowa (Szkoła Podstawowa).
23. Plac zabaw Osiedle Szeligi ul. Szeligowska.
24. Plac zabaw Święcice OSP ul. Warszawska.
25. Plac zabaw w Święcicach ul. Poznańska (Szkoła Podstawowa).
26. Plac zabaw w Umiastowie ul. Umiastowska.
27. Plac zabaw w Umiastowie ul. Umiastowska (Szkoła Podstawowa).
28. Plac zabaw Osiedle Wolica ul. Ogródkowa.
29. Plac zabaw w Wolskich ul. Michałowska.
30. Plac zabaw w Broniszach ul. Cisowa.
31. Plac zabaw Gołaszew ul. Wspólna.
32. Plac zabaw Koprki ul. Nizinna.
33. Plac zabaw w Duchnicach ul. Duchnicka (Szkoła Podstawowa).
34. Plac zabaw w Ołtarzewie ul. Poznańska.
35. Plac zabaw w Wolicy ul. Rokicka.
36. Plac zabaw w Ożarowie Mazowieckim ul. Ożarowska (Przedszkole Nr 1).
37. Plac zabaw w Ożarowie Mazowieckim ul. Mickiewicza (Filia Przedszkola Nr 1).
38. Plac zabaw Osiedle Ołtarzew ul. Parkowa (boiska „UKS Ołtarzew”)

39. Plac zabaw w Józefowie ul. Fabryczna 15 (przy filii Domu Kultury Uśmiech).