Place zabaw

Gminnymi placami zabaw zarządzają w zależności od ich lokalizacji tj.
1. Sołectwa – sołtysi
2. Osiedla – przewodniczący zarządów osiedli
3. Szkoły, przedszkola – dyrektorzy placówek

Na placach zabaw administrowanych przez Gminę Ożarów Mazowiecki znajdują regulamin korzystania z nich.  
Przykładowy regulamin gminnego placu zabaw:

 

1. Plac zabaw w Broniszach ul. Kwiatowa (Przedszkole).
2. Plac zabaw w Duchnicach ul. Duchnicka.
3. Plac zabaw w Józefowie ul. Fabryczna.
4. Plac zabaw w Płochocin Południowy ul. Długa.
5. Plac zabaw w Józefowie ul. Kasztanowa (Przedszkole).
6. Plac zabaw w Konotopie ul. Rajdowa.
7. Plac zabaw w Macierzyszu ul. Sochaczewska (Przedszkole).
8. Plac zabaw Osiedle Mickiewicza ul. Graniczna.
9. Plac zabaw w Myszczynie ul. Zaborowska.
10. Plac zabaw w Ożarowie Mazowieckim ul. Szkolna (Skatepark).
11. Plac zabaw Osiedle Zientarówka ul. Poniatowskiego.
12. Plac zabaw w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska (Przedszkole Nr 2).13. Plac zabaw w Ożarowie Mazowieckim ul. Szkolna (Pływalnia Miejska).
14. Plac zabaw w Ożarowie Mazowieckim ul. Szkolna (Szkoła Podstawowa Nr 1).
15. Plac zabaw Osiedle Franciszków ul. Kolejowa.
16. Plac zabaw PGR Strzykuły ul. Sochaczewska.
17. Plac zabaw w Pilaszkowie ul. Piękna.
18. Plac zabaw Płochocin wieś ul. Stołeczna.
19. Plac zabaw Płochocin Północny ul. Rynkowa.
20. Plac zabaw w Płochocinie ul. Lipowa (Szkoła Podstawowa).
21. Plac zabaw Osiedle Szeligi ul. Szeligowska.
22. Plac zabaw Święcice OSP ul. Warszawska.
23. Plac zabaw w Święcicach ul. Poznańska (Szkoła Podstawowa).
24. Plac zabaw w Umiastowie ul. Umiastowska.
25. Plac zabaw w Umiastowie ul. Umiastowska (Szkoła Podstawowa).
26. Plac zabaw Osiedle Wolica ul. Ogródkowa.
27. Plac zabaw w Wolskich ul. Michałowska.
28. Plac zabaw w Broniszach ul. Cisowa.
29. Plac zabaw Gołaszew ul. Wspólna.
30. Plac zabaw Koprki ul. Nizinna.
31. Plac zabaw w Ołtarzewie ul. Poznańska.
32. Plac zabaw w Wolicy ul. Rokicka.
33. Plac zabaw w Ożarowie Mazowieckim ul. Ożarowska (Przedszkole Nr 1).
34. Plac zabaw w Ożarowie Mazowieckim ul. Mickiewicza (Filia Przedszkola Nr 1).
35. Plac zabaw Osiedle Ołtarzew ul. Parkowa (boiska „UKS Ołtarzew”)

36. Plac zabaw w Józefowie ul. Fabryczna 15 (przy filii Domu Kultury Uśmiech).

 

Załączniki