Obwody szkół

Poniższa mapa przedstawia plan sieci publicznych szkół podstawowych w Gminie Ożarów Mazowiecki, dla których Gmina jest organem prowadzącym oraz granice obwodów tych szkół.