Obwody szkół

Poniższa mapa przedstawia plan sieci publicznych szkół podstawowych w Gminie Ożarów Mazowiecki, dla których Gmina jest organem prowadzącym oraz granice obwodów tych szkół. Zilustrowane obwody szkół obowiązują od dnia 1 września 2019 r. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej (przed zmianą) będą kontynuowały obowiązek szkolny w szkole podstawowej do której zostali przyjęci.