Prawo miejscowe

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych i gospodarskich, w szczególności do psów i kotów bezdomnych z terenu gminy Ożarów Mazowiecki.

W celu zapobiegania zjawisku bezdomności zwierząt przyjęto zadania polegające m.in. na:

  • zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom,
  • odławianiu zwierząt bezdomnych,
  • zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Ożarów Mazowiecki,
  • zmniejszaniu populacji zwierząt bezdomnych poprzez sterylizację/kastrację psów
    i kotów,
  • sprawowaniu opieki nad kotami wolnożyjącymi, w tym ich dokarmianiu w okresie zimowym,
  • edukacji mieszkańców na temat opieki i humanitarnego traktowania zwierząt,
  • wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,
  • zwiększeniu liczby adopcji zwierząt bezdomnych,

W ramach realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
i zapobiegania bezdomności zwierząt
można składać wnioski o uzyskanie zlecenia na zabieg weterynaryjny. Gmina Ożarów Mazowiecki dofinansowuje zabiegi sterylizacji/ kastracji psów i kotów, jak również innych zabiegów wymienionych w programie.

Gmina pokrywa w 100% koszty czipowania psów z terenu gminy Ożarów Mazowiecki.

Załączniki: