Siłownie zewnętrzne

Gminnymi siłowniami zewnętrznymi zarządzają w zależności od ich lokalizacji tj.
1. Sołectwa – sołtysi
2. Osiedla – przewodniczący zarządów osiedli
3. Szkoły, przedszkola – dyrektorzy placówek

Na siłowni administrowanych przez Gminę Ożarów Mazowiecki znajduje się regulamin korzystania z nich.  
Przykładowy regulamin gminnej siłowni zewnętrznej.

 1. Siłownia zewnętrzna Święcice – ul. Warszawska 53, na terenie OSP Święcice
 2. Siłownia Zewnętrzna Józefów – ul. Fabryczna 15, przy Filii Domu Kultury “Uśmiech”
 3. Siłownia Zewnętrzna Płochocin Południowy – skrzyżowanie ul. Długiej z ul. Łokietka
 4. Siłownia Zewnętrzna Płochocin Północny – ul. Rynkowa 4
 5. Siłownia Zewnętrzna Sołectwo Duchnice – skrzyżowanie ul. Duchnickiej z ul. Korczaka
 6. Siłownia Zewnętrzna Osiedle Mickiewicza – ul. Graniczna 14 A
 7. Siłownia Zewnętrzna Ożarów Mazowiecki – ul. Poznańska 123, Stadion Ożarowianki
 8. Siłownia Zewnętrzna Bronisze – ul. Przyparkowa 14 F
 9. Siłownia Zewnętrzna Macierzysz – ul. Mazowiecka, obok stawu
 10. Siłownia Zewnętrzna Ołtarzew – ul. Parkowa, dawny stadion Ambry
 11. Siłownia Street Workout – ul. Poznańska 292

Załączniki