Strefa mieszkańca

Realizacja kolejnej edycji Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Ożarów Mazowiecki została zakończona. W 2021 r. nowe zestawy grzewcze zostały zamontowane w 106 gospodarstwach domowych. Od momentu powstania idei gminnego wsparcia działań mających realny wpływ na polepszenie stanu jakości powietrza (edycja 2017 r., edycja 2019 r., edycja 2020 r., edycja 2021 r.) udało się wymienić 430 starych źródeł ciepła na nowoczesne i ekologiczne zestawy grzewcze.

LISTA RANKINGOWA Programu zwiększenia wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Ożarów Mazowiecki Gmina Ożarów Mazowiecki informuje o zakończeniu oceny wniosków i utworzeniu listy rankingowej uczestników, których nieruchomości sklasyfikowano pod względem efektywności energetycznej projektowanych instalacji fotowoltaicznych. Przypomnijmy, że na przełomie listopada i grudnia ubiegłego roku trwał nabór do Programu. Zgłoszonych do udziału zostało ponad 150 nieruchomości, gdzie w I kwartale br. odbyły się wizje terenowe, pozwalające na opracowanie uproszczonych audytów energetycznych. Ich wyniki pozwoliły na wyłonienie budynków mieszkalnych, na których potencjalny montaż takich źródeł energii charakteryzować się będzie największą wydajnością przy najniższych nakładach finansowych.