Strefa mieszkańca

LISTA RANKINGOWA Programu zwiększenia wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Ożarów Mazowiecki Gmina Ożarów Mazowiecki informuje o zakończeniu oceny wniosków i utworzeniu listy rankingowej uczestników, których nieruchomości sklasyfikowano pod względem efektywności energetycznej projektowanych instalacji fotowoltaicznych. Przypomnijmy, że na przełomie listopada i grudnia ubiegłego roku trwał nabór do Programu. Zgłoszonych do udziału zostało ponad 150 nieruchomości, gdzie w I kwartale br. odbyły się wizje terenowe, pozwalające na opracowanie uproszczonych audytów energetycznych. Ich wyniki pozwoliły na wyłonienie budynków mieszkalnych, na których potencjalny montaż takich źródeł energii charakteryzować się będzie największą wydajnością przy najniższych nakładach finansowych.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE WARSZAWSKIM ZACHODNIM w 2021 r. Starosta Warszawski Zachodni informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.) od dnia 1 stycznia 2021 roku na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego działa pięć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w których będzie udzielana nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych, określonych w/w ustawą. W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną w kraju oraz zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, informujemy, że porady nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będą udzielane wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość (porada telefoniczna).