Strefa mieszkańca

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

WYMIANA KOTŁÓW GRZEWCZYCH Z DOPŁATĄ Z BUDŻETU GMINY W 2020 r. Zakończyliśmy realizację kolejnej edycji Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Ożarów Mazowiecki, dzięki któremu mieszkańcy wymienili stare źródła ciepła

Zarządzenie Nr B.0050.315.2019 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu losowania lokali mieszkalnych w ramach naboru uzupełniającego w budynku przy ul. Poznańskiej 171 w Ożarowie Mazowieckim.

Termin składania wniosków upływa 30 października 2019 r. Wnioski wraz z załącznikami należy przesyłać pocztą lub złożyć osobiście w zamkniętych kopertach opisanych "Wniosek o stypendium sportowe" w Biurze podawczym Urzędu Miejskiego, ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki (w przypadku przesyłek pocztowych liczy się data wpływu do Urzędu).