Strefa mieszkańca

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych za 2018 rok dla młodych ożarowskich sportowców uzyskujących wysokie wyniki sportowe. Termin składania wniosków upływa 31 października 2018 r. Wnioski