Zwiększenie różnorodności biologicznej elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki – etap II

Kilka dni temu z przyjemnością udostępniliśmy Mieszkańcom zmodernizowany Park Ołtarzewski – największy, publiczny teren zieleni w naszym mieście. Niestety niedługo po oficjalnym otwarciu, dopuszczono się zuchwałej próby zniszczenia utworzonych placów rekreacyjnych i elementów małej architektury (ławek).

W ostatnią niedzielę lipca odbyło się oficjalne otwarcie kompleksowo zrewitalizowanego zabytkowego Parku Ołtarzewskiego. Uroczystości towarzyszył Ekopiknik z rozmaitymi atrakcjami dla najmłodszych, gwoździem programu natomiast był wieczorny koncert plenerowy Woytek Mrozek Chamber Orchestra. Jedna z najbardziej wyczekiwanych przez mieszkańców gminy inwestycji, po ponad roku od rozpoczęcia prac, została udostępniona do użytkowania.

Zachęcamy do udziału w imprezie plenerowej z okazji otwarcia zmodernizowanego Parku Ołtarzewskiego, która odbędzie się w niedzielę 25 lipca od godz. 15.00. Wydarzenie jest zwieńczeniem trwających od ubiegłego roku prac w ramach projektu pn. ,,Zwiększenie różnorodności biologicznej elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki – etap II”, który uzyskał dofinansowanie w kwocie ponad 5 mln zł ze środków z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

W maju ubiegłego roku oraz w maju br. na terenie Parku Ołtarzewskiego, przeprowadzono prace w zakresie poprawy ekosystemu wodnego czterech stawów. Technologia, która została zastosowana do oczyszczenia zbiorników jest polską, autorską technologią opracowaną w 2009 r. przez dr inż. Marcina Sitarka. Firma, która wykonywała ww. usługi posiada duże doświadczenie w zakresie bioremediacji wszystkich typów zbiorników wodnych – w Polsce oczyszczono już w jej technologii ponad 330 zbiorników lub ich części (np. same kąpieliska). Jest to jedyna, udokumentowana w literaturze naukowej, technologia dzięki której można odmulać zbiorniki wodne bez spuszczania wody, bez stosowania urządzeń mechanicznych typu koparki czy refulery.

Z nadchodzącą wiosną rozpoczynają się prace budowlane związane z modernizacją Parku Ołtarzewskiego, który stanowi istotny element systemu publicznych terenów zieleni w Ożarowie Mazowieckim, pełniąc jednocześnie funkcje wypoczynkowe oraz rekreacyjno-sportowe.  

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym „Infrastruktura i Środowisko” wdrożyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach POIiŚ 2014 – 2020.