Całkowity koszt realizacji Projektu: 8 276 673,62 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 6 104 077,92 zł

Wysokość dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: 5 188 466,23 zł

Termin zakończenia realizacji: 30.09.2021 r.
Projekt zrealizowany.

Cel projektu: rozwój terenów zieleni w Ożarowie Mazowieckim i jego obszarze funkcjonalnym.

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym „Infrastruktura i Środowisko” wdrożyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach POIiŚ 2014 – 2020. Ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.pois@mfipr.gov.pl lub specjalnego formularza zamieszczonego na stronie internetowej: www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci

Przyjęte rozwiązanie będzie sprzyjać realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

Załączniki