Kilka dni temu z przyjemnością udostępniliśmy Mieszkańcom zmodernizowany Park Ołtarzewski – największy, publiczny teren zieleni w naszym mieście. Niestety niedługo po oficjalnym otwarciu, dopuszczono się zuchwałej próby zniszczenia utworzonych placów rekreacyjnych i elementów małej architektury (ławek). Ostatecznie dalsze uszkodzenia i kradzież zostały udaremnione. W związku z powyższym, uzupełniająco do funkcjonującego już monitoringu parku, powiązanego z miejskim systemem kamer, cały teren będzie systematycznie patrolowany przez Straż Miejską. Mamy nadzieję, że działania te pozwolą na wyeliminowanie incydentów nieodpowiedzialnego zachowania użytkowników parku. Wszelkie akty wandalizmu infrastruktury gminnej będą ścigane i dołożymy starań, aby sprawcy zostali surowo ukarani. Jednocześnie apeluję, by nie pozostawać objętym wobec takich zachowań i w razie zauważenia podejrzanych poczynań dzwonić na numer Straży Miejskiej 22 721 26 51 lub 986 w celu poinformowania o zaistniałej sytuacji.  

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

Załączniki