W ostatnią niedzielę lipca odbyło się oficjalne otwarcie kompleksowo zrewitalizowanego zabytkowego Parku Ołtarzewskiego. Uroczystości towarzyszył Ekopiknik z rozmaitymi atrakcjami dla najmłodszych, gwoździem programu natomiast był wieczorny koncert plenerowy Woytek Mrozek Chamber Orchestra. Jedna z najbardziej wyczekiwanych przez mieszkańców gminy inwestycji, po ponad roku od rozpoczęcia prac, została udostępniona do użytkowania.

Przypomnijmy, że Gmina Ożarów Mazowiecki w latach 2016-2017 zrealizowała pierwszy etap działań mających na celu zwiększenie powierzchni terenów zielonych. Otrzymane w 2019 roku dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie przekraczającej 5 mln zł pozwoliło na kontynuację procesu zazieleniania obszarów miejskich, tak istotnego w dobie wzmożonego rozwoju budownictwa w miastach.

Na terenie Parku Ołtarzewskiego zakres zmian jest największy. Pojawiły się  nowe, utwardzone ciągi ścieżek o różnorodnych nawierzchniach oraz kilka placów wypoczynkowo-rekreacyjnych. Dodatkowo, dla poprawy bezpieczeństwa, zainstalowano oświetlenie oraz monitoring. Pojawiły się tam również elementy małej architektury, które wzbogaciły ofertę rekreacji i wypoczynku na świeżym powietrzu m.in. stoły do gier w szachy, chińczyka oraz piłkarzyki. Co więcej, dla aktywnych powstała ścieżka fitness z towarzyszącymi jej placami, na których umieszczone zostały urządzenia do ćwiczeń, m.in. poręcze gimnastyczne oraz ścianka sprawnościowa. Obok miejsca przeznaczonego do palenia ognisk posadowione zostały drewniane altany wraz z ławkami i stołami.

Projekt swym zakresem objął również mieszkańców parku. Pojawiło się 40 nowych budek dla wiewiórek, nietoperzy, ptaków oraz owadów pożytecznych, za dnia żerujących na łące kwietnej. Wszystko po to, by zapewnić korzystne warunki bytowania i różnorodność gatunków. Zbiorniki wodne przeszły cykl działań biorekultywacyjnych, które miały na celu biologiczne podczyszczenie i odmulenie stawów. Największy z nich został wzbogacony o fontanny, które oprócz pełnienia walorów dekoracyjnych, szczególnie wieczorną porą, przyczyniają się do poprawienia napowietrzenia i jakości wody, a co za tym idzie, polepszenia warunków bytowania organizmów wodnych.

I na tym oczywiście nie koniec – wykonane zostały nowe nasadzenia drzew, krzewów, bylin oraz traw, które uzupełniły rozpoczęte uprzednio działania na rzecz zachowania bioróżnorodności zieleni. Dla zobrazowania skali przedsięwzięcia warto przedstawić efekty projektu w liczbach. W samym parku pojawiło się niespełna 200 nowych drzew, blisko 3 000 krzewów i 60 000 bylin, paproci, traw i kwiatów. Kondycję nasadzonej roślinności poprawi, rozłożone w newralgicznych obszarach parku, nawodnienie kropelkowe.

Chore i stwarzające zagrożenie drzewa zostały wycięte, a pozostały drzewostan został poddany pracom pielęgnacyjnym i przycince. Podkreślenia wymaga fakt, że wycinka ta została poprzedzona inwentaryzacją istniejącego drzewostanu wraz z ekspertyzą dendrologiczną, mającą na celu ocenę ich stanu zdrowotnego oraz ewentualnego zagrożenia dla ludzi i mienia w ich otoczeniu. Przed przystąpieniem do wycinki zakwalifikowanych drzew, został również wykonany raport ornitologiczny, który pozwolił dostosować sposób prowadzenia prac tak, aby nie zakłóciły one okresu lęgowego ptaków gniazdujących na terenie objętym modernizacją.

Zakres projektu objął również nasadzenia roślin w obszarach dotychczas jeszcze niezagospodarowanych, które znajdują się przy nowo wybudowanych obiektach użyteczności publicznej m.in. przy Hali widowiskowo – sportowej w Kręczkach, ośrodku zdrowia w Ożarowie Mazowieckim, placówkach oświatowych czy też ogólnodostępnych skwerów publicznych. Miejskie obszary funkcjonalne zyskały aż 400 nowych drzew i 15 000 sztuk krzewów!

Mamy nadzieję, że efekty modernizacji, obok walorów środowiskowych, wpłyną również na estetykę miejsc objętych zmianami oraz zachęcą mieszkańców do aktywnego spędzania wolnego czasu na terenie naszej gminy.


Paulina Gajewska

Agnieszka Kijewska

Jednostka Realizująca Projekt

Załączniki