Od kilku miesięcy na terenie Parku Ołtarzewskiego można zaobserwować prace budowlane. Obecnie równolegle trwa wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów, prace ziemne dotyczące budowy oświetlenia i monitoringu, budowa placów wypoczynkowych oraz alejek spacerowych. Stawy zostały już oczyszczone i odmulone. Na jesieni planowane jest częściowe wykonanie nasadzeń oraz kolejny etap wycinki i pielęgnacji zieleni.
 
Przeprowadzenie modernizacji w tak długim okresie jest celowe ze względu na zamieszkujące park ptaki i inne zwierzęta. Harmonogram prowadzonych prac jest na bieżąco uzgadniany z ornitologiem oraz architektami krajobrazu. Wszystkie prace przeprowadzane w ramach projektu są poprzedzone uzyskaniem pozwoleń na ich realizację, które pozwalają na wykonanie gruntownej modernizacji parku, przy zachowaniu jego indywidualnego charakteru i naturalnego środowiska dla zwierząt, które w nim zamieszkują.
 
Modernizacja Parku Ołtarzewskiego jest następstwem podpisanej w lipcu 2019 roku umowy o dofinansowanie projektu pn. ,,Zwiększenie różnorodności biologicznej elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki – etap II” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Planowany termin zakończenia realizacji projektu to czerwiec 2021 roku.
 
Agnieszka Kijewska
Jednostka Realizująca Projekt
 
 
 
 
 
 

Załączniki