Z nadchodzącą wiosną rozpoczynają się prace budowlane związane z modernizacją Parku Ołtarzewskiego, który stanowi istotny element systemu publicznych terenów zieleni w Ożarowie Mazowieckim, pełniąc jednocześnie funkcje wypoczynkowe oraz rekreacyjno-sportowe.

 

W ramach podpisanej umowy z Wykonawcą realizowane będą m.in.:

  • prace pielęgnacyjne zieleni, wraz z wycinką wskazanych drzew i krzewów,
  • wykonanie nowych nasadzeń roślinnych,
  • montaż elementów małej architektury,
  • wykonanie oświetlenia, monitoringu,
  • wykonanie nawierzchni do przemieszczania się po terenie,
  • budowa placów wypoczynkowych.

Gruntowne prace biorekultywacyjne zostaną przeprowadzone w zbiornikach wodnych. Mają one na celu oczyszczenie i odmulenie stawów. Największy z nich zostanie wzbogacony o fontannę, która oprócz pełnienia walorów dekoracyjnych, przyczyni się do poprawienia napowietrzenia stawów, poprawy jakości wody, a co za tym idzie, polepszenia warunków bytowania organizmów wodnych.

W parku pojawią się również elementy małej architektury, które wzbogacą ofertę  możliwości do uprawiania rekreacji i wypoczynku na świeżym powietrzu m.in. stoły do gier w szachy, chińczyka oraz piłkarzyki. Dla aktywnych powstanie ścieżka fitness z towarzyszącymi jej placami, na których umieszczone zostaną urządzenia do ćwiczeń, m.in. poręcze gimnastyczne oraz ścianka sprawnościowa. Integracji mieszkańców będzie sprzyjać stworzony plac z miejscem na ognisko, a obok niego drewniane altany wraz z ławkami i stołami. Na zwiększenie walorów estetycznych pozytywnie wpłynie wyposażenie placów wypoczynkowych w betonowe donice.

Projekt swym zakresem dba również o mieszkańców parku. Pojawią się budki dla wiewiórek, nietoperzy, ptaków oraz owadów pożytecznych. Wszystko po to, by zapewnić korzystne warunki bytowania i różnorodność gatunków.

Z powodu dużego zakresu prowadzonych prac modernizacyjnych oraz ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców teren Parku Ołtarzewskiego musi zostać wyłączony z możliwości z jego korzystania.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że wszystkie prace przeprowadzane w ramach projektu są pracami poprzedzonymi uzyskaniem pozwoleń na ich realizację. W przypadku wycinki drzew i krzewów została przeprowadzona inwentaryzacja istniejącego drzewostanu oraz ekspertyza dendrologiczna, mająca na celu ocenę ich stanu zdrowotnego oraz ewentualnego zagrożenia dla ludzi i mienia w ich otoczeniu. Przed przystąpieniem do wycinki drzew zakwalifikowanych w obrębie parku, zostanie również wykonany raport ornitologiczny, który dostosuje prace tak, aby nie zakłócać okresu lęgowego ptaków gniazdujących na terenie objętym modernizacją.

Przeprowadzane prace w Parku Ołtarzewskim są następstwem podpisanej w lipcu 2019 roku umowy o dofinansowanie projektu pn. ,,Zwiększenie różnorodności biologicznej elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki – etap II” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Mamy nadzieję, że efekty modernizacji, obok walorów środowiskowych, wpłyną również na estetykę miejsc objętych zmianami oraz zachęcą do aktywnego spędzania wolnego czasu na terenie naszej gminy.

Jednostka Realizująca Projekt

 

Załączniki