Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanclerz i Skarbnik Gminy Małgorzata Piotrowska podpisali z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie projektu pn. „Zwiększenie różnorodności biologicznej elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki – etap II” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Gmina Ożarów Mazowiecki w latach 2016-2017 zrealizowała pierwszy etap działań mających na celu zwiększenie powierzchni terenów zielonych w mieście i jego obszarze funkcjonalnym. Otrzymane dofinansowanie pozwoli na realizację II etapu prac i obejmie kilkanaście hektarów terenu. W ramach projektu planowana jest kompleksowa rewitalizacja Parku Ołtarzewskiego, w którym przy pierwszej edycji projektu udało się m.in. przeprowadzić pielęgnację drzewostanu, wybudować pomost i nasadzić roślinność. Tym razem teren Parku wzbogaci się o nowe, utwardzone ścieżki oraz kilka placów wypoczynkowo-rekreacyjnych, ścieżkę fitness, oświetlenie, zmodernizowane zostanie miejsce na ognisko, a zbiorniki wodne przejdą biorekultywację. I na tym nie koniec – wykonane zostaną nowe nasadzenia drzew, krzewów, bylin oraz traw, które uzupełnią rozpoczęte uprzednio działania na rzecz zachowania bioróżnorodności zieleni. Chore i stwarzające zagrożenie drzewa zostaną wycięte, a pozostały drzewostan będzie poddany pracom pielęgnacyjnym i przycince. Zakres projektu obejmie również nasadzenia roślin w obszarach dotychczas jeszcze niezagospodarowanych, które znajdują się przy nowo wybudowanych obiektach użyteczności publicznej m.in. przy Hali widowiskowo – sportowej w Kręczkach, ośrodku zdrowia w Ożarowie Mazowieckim czy też powstających placówkach oświatowych.

Realizacja projektu przyczyni się do redukcji gazów cieplarnianych i ograniczenia negatywnych zmian zachodzących w środowisku naturalnym, co jest szczególnie istotne na miejskich obszarach zurbanizowanych.

Wartość projektu to ponad 7 mln zł, z czego otrzymana kwota dofinansowania to 5.188.282,63 zł.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu to czerwiec 2021 roku.

Agnieszka Jędrzejczak
Referat Funduszy Zewnętrznych

 

Załączniki