Zwiększenie różnorodności biologicznej elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki

W maju ubiegłego roku oraz w maju br. na terenie Parku Ołtarzewskiego, przeprowadzono prace w zakresie poprawy ekosystemu wodnego czterech stawów. Technologia, która została zastosowana do oczyszczenia zbiorników jest polską, autorską technologią opracowaną w 2009 r. przez dr inż. Marcina Sitarka. Firma, która wykonywała ww. usługi posiada duże doświadczenie w zakresie bioremediacji wszystkich typów zbiorników wodnych – w Polsce oczyszczono już w jej technologii ponad 330 zbiorników lub ich części (np. same kąpieliska). Jest to jedyna, udokumentowana w literaturze naukowej, technologia dzięki której można odmulać zbiorniki wodne bez spuszczania wody, bez stosowania urządzeń mechanicznych typu koparki czy refulery.

Utworzenie nowych terenów zieleni oraz rewitalizacja już istniejących w Ożarowie Mazowieckim. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym „Infrastruktura i Środowisko” wdrożyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach POIiŚ 2014 – 2020.

Powoli zmierzamy do zakończenia prac związanych z realizacją projektu pn. „Zwiększenie różnorodności biologicznej elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki” w ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na

Trwają prace ogrodnicze związane z realizacją projektu pn. „Zwiększenie różnorodności biologicznej elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wiosną została przeprowadzona

Pod koniec ub. roku uzyskaliśmy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dofinansowanie projektu pn. „Zwiększenie różnorodności biologicznej elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki” w ramach

2 listopada 2016 roku Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Pan Paweł Kanclerz i Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Piotrowska podpisali z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie