W marcu 2017 r. rozpoczęte zostały prace związane z uporządkowaniem zieleni miejskiej oraz wykonaniem nowych nasadzeń drzew i krzewów w Parku Ołtarzewskim. Spacerując po parku możemy natknąć się na wycięte konary drzew. Widok taki wzbudził niepokój naszych mieszkańców i słusznie. Chcemy jednak wszystkich zapewnić, że nie ma to związku z tzw. „niekontrolowaną wycinką drzew”, o której w ostatnim czasie głośno było w mediach.

Wszystkie prace związane z wycinką drzew w Parku Ołtarzewskim zostały poprzedzone wykonaniem inwentaryzacji istniejącego drzewostanu i ekspertyz dendrologicznych celem oceny jego stanu zdrowotnego oraz stopnia zagrożenia dla ludzi i mienia w otoczeniu. Część drzew została zakwalifikowana do całkowitej wycinki, a pozostałe do zabiegów pielęgnacyjnych m.in. przycinanie martwych gałęzi. Zanim jednak przystąpiono do wycinki zakwalifikowanego drzewostanu zlecono dodatkowo wykonanie raportu ornitologicznego. W trosce o ptaki gniazdujące, wycinkę części drzew przesunięto do czasu ich jesiennego wylotu. Zakres prac został pozytywnie zaopiniowany przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i posiada wymagane przepisami prawa pozwolenia.

Wkrótce rozpocznie się sadzenie nowych drzew, krzewów i bylin, zostanie również wykonana łąka kwietna. W trosce o zwierzęta i owady zamontowane zostaną nowe budki lęgowe dla ptaków, nietoperzy, wiewiórek oraz owadów m.in. trzmieli i os. Spacerującym udostępnimy nową altanę, miejsce do wspólnego grillowania, stoły, ławki oraz kosze na śmieci.

Uporządkowanie zieleni miejskiej obejmuje nie tylko Park Ołtarzewski. Nowe nasadzenia zaplanowane są również na terenach ożarowskich placówek oświatowych i GOSiR oraz w pasach dróg gminnych.

Całość prac realizowana jest w ramach projektu pn. „Zwiększenie różnorodności biologicznej elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w kwocie ponad 1,7 mln zł.

Agnieszka Jędrzejczak
Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak
Jednostka Realizująca Projekt