Pod koniec ub. roku uzyskaliśmy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dofinansowanie projektu pn. „Zwiększenie różnorodności biologicznej elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Przyznana wysokość środków finansowych to ok. 1,7 mln zł, przy całkowitej wartości projektu prawie 2,5 mln zł.

Dzięki dotacji będzie można uporządkować istniejący drzewostan, ale przede wszystkim wykonać nowe nasadzenia. Zazielenią się tereny placówek oświatowych: Przedszkola Publicznego Nr 1, Przedszkola Publicznego Nr 2 ,,Magiczny Ogród” i Żłobka Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, Przedszkola w Duchnicach, Szkoły Podstawowej w Duchnicach oraz Szkoły Podstawowej Nr 1 im. J. Kusocińskiego i Gimnazjum im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Ożarowie Mazowieckim. O nowe nasadzenia roślinne m.in. trawy, byliny i krzewy wzbogaci się również teren wokół Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Tereny te nie tylko zostaną wzbogacone roślinami – najmłodsi mieszkańcy naszej gminy będą mogli skorzystać z kolorowych puf, a swoje oczy nacieszą elementami dekoracyjnymi tj. donice z bylinami.

Duża część środków zostanie przeznaczona na modernizację Parku Ołtarzewskiego – pojawią się w nim nie tylko nowe drzewa i krzewy, ale także elementy małej architektury. Do końca roku odwiedzający ten ponad stuletni park będą mogli podziwiać pomost na jednym ze stawów, obejrzeć budki lęgowe dla ptaków, nietoperzy, wiewiórek oraz owadów m.in. trzmieli i os. W trakcie spaceru będzie można odpocząć na nowych ławkach lub w altanie, a w dni pięknej pogody skorzystać z grilla i stolików. Projekt uwzględnia również dbałość o czystość – zostaną zamontowane kosze na śmieci.

Mamy nadzieję, że efekty projektu obok walorów środowiskowych wpłyną również na estetykę miasta oraz zachęcą do aktywnego spędzania wolnego czasu na łonie natury.

Agnieszka Jędrzejczak
Specjalista ds. organizacji i promocji JRP

Załączniki