Koronawirus

W związku z wykryciem przypadków wirusa COVID-19 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim informujemy, że od 26 lutego 2021 r. do 5 marca 2021 r. wstrzymuje się przyjęcia interesantów.

Proces szczepienia przeciwko Covid-19 na terenie gminy Ożarów Mazowiecki uzależniony jest od ilości dostarczanych szczepionek. Niestety terminy przekazywania poszczególnych dostaw zawarte w harmonogramach nie zawsze są dotrzymywane lub są one przesuwane, co ma bezpośredni związek ze zmianami wcześniej wyznaczonych terminów szczepień dla mieszkańców.

Dla mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki mających trudności z dotarciem do Punktu Szczepień, którzy: posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R (upośledzenie narządu ruchu) lub N (choroby neurologiczne) lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami, mają obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego Punktu Szczepień, od 18 stycznia br. została uruchomiona dedykowana gminna infolinia pod nr 607 919 929, (w godzinach pracy Urzędu Miejskiego: w środy 10.00 – 18.00, w pozostałe dni 8.00 – 16.00), gdzie osoby uprawnione mogą zgłaszać potrzebę transportu oraz uzyskać niezbędne informacje na ten temat.