Informujemy, że Gmina Ożarów Mazowiecki nie ma wpływu na organizację działalności Punktu szczepień Detox FENIX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Umiastowska 50 A.

Jest to prywatny podmiot leczniczy, który z własnej inicjatywy utworzył Punkt szczepień, zatwierdzony przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Działalność tego Punktu nie podlega nadzorowi samorządu lokalnego na szczeblu gminnym.

Zgłoszenia mieszkańców z zastrzeżeniami dotyczącymi funkcjonowania i organizacji procesu szczepień w tym Punkcie, są na bieżąco przekazywane do kadry kierowniczej ośrodka.

Organami nadzorczymi w stosunku do Punktów szczepień są Mazowiecki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

 

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego