Koronawirus

1 2 3 19

Informuję, że zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego, wniosek  Gminy dotyczący utworzenia Gminnego punktu szczepień został rozpatrzony pozytywnie. Pozytywną opinię otrzymaliśmy również od Narodowego Funduszu Zdrowia. Ww. decyzję poprzedziła kontrola Punktu przeprowadzona przez pracowników NFZ, w wyniku której Punkt został zakwalifikowany jako spełniający wszelkie wymagania niezbędne do prowadzenia szczepień powszechnych.