Koronawirus

1 2 3 4 5 19

Dla mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki mających trudności z dotarciem do Punktu Szczepień, którzy: posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R (upośledzenie narządu ruchu) lub N (choroby neurologiczne) lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami, mają obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego Punktu Szczepień, od 18 stycznia br. została uruchomiona dedykowana gminna infolinia pod nr 607 919 929, (w godzinach pracy Urzędu Miejskiego: w środy 10.00 – 18.00, w pozostałe dni 8.00 – 16.00), gdzie osoby uprawnione mogą zgłaszać potrzebę transportu oraz uzyskać niezbędne informacje na ten temat.

Zgodnie z decyzją organów centralnych dotyczącą nowego modelu raportowania przypadków zakażeń i zgonów Sars-Cov-2, gminy nie otrzymują już od 24.11.2020 r. codziennych statystyk z powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej dotyczących liczby osób objętych kwarantanną i izolacją domową z powodu covid-19.