Obecnie na terenie gminy zostały zorganizowane cztery Punkty Szczepień,  w trzech lokalizacjach:

 – Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Otwartego w Ożarowie Mazowieckim Filia w Józefowie przy ul. Lipowej 28A

– DETOKS FENIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,

– Przychodnia “BIOVENA”  – dwa punkty:

  • w Ożarowie Mazowieckim, przy ul. Poznańskiej 127 oraz
  • w Józefowie przy ul. Lipowej 28A (Filia GSPZLO).

Gminny Samodzielny Zakład Lecznictwa Otwartego wystąpił z wnioskiem do NFZ o zgodę na utworzenie kolejnego Punktu Szczepień w Ożarowie Mazowieckim, przy ul. Konopnickiej. Czekamy na zatwierdzenie wniosku, co jest uzależnione od ilości szczepionek dostępnych w skali kraju i ich rozdziału na poszczególne punkty.

Na podkreślenie zasługuje fakt dobrej współpracy wszystkich podmiotów, które będą realizowały szczepienia w gminie. Jesteśmy w stałym kontakcie, a wymiana informacji organizacyjnych odbywa się na bieżąco.

Od 25 stycznia, w zależności od ilości otrzymanych dawek (w początkowym okresie 30 dawek tygodniowo na punkt), szczepienia będą odbywały się według następującego harmonogramu:

– w poniedziałki i wtorki, wymiennie co drugi tydzień – w Przychodni Biovena, Punkt Szczepień w Józefowie;

– w poniedziałki, wtorki i środy – w Przychodni Biovena, Punkt Szczepień w Ożarowie Mazowieckim;

– w środy i czwartki – w Punktach Szczepień GSPZLO.

– w poniedziałki i środy – w DETOKS FENIX Sp. z o.o.

Pracownicy Rejestracji z przychodni wykonujących szczepienia, dzwonią na bieżąco do mieszkańców z grup priorytetowych objętych szczepieniami i są oni zapisywani  na konkretne terminy, zgodnie z powyższym harmonogramem.

Osoby zgłaszające się na szczepienie, muszą zastosować się do środków zapobiegających rozpowszechnianiu się zakażenia.

Kwalifikacji do szczepień przeciwko COVID-19 będzie dokonywał lekarz po uzupełnieniu Kwestionariusza kwalifikującego (POBIERZ Kwestionariusz). Szczepionkę po zakwalifikowaniu pacjenta podaje pielęgniarka, a pacjent pozostaje pod obserwacją na terenie przychodni od 15 do 30 minut po podaniu szczepionki.

O wszystkich zmianach będziemy przekazywali informacje na bieżąco.

 

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego